ÖZDER Alan Değişikliğine Karşı Görüşünü Milli Eğitim Bakanlığına İletti

ÖZDER Alan Değişikliğine Karşı Görüşünü Milli Eğitim Bakanlığına İletti

ÖZDER ÖZEL EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ İZMİR

35.041.069

 

Sayı: 2018/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tarih: 03.01.2018

Konu: Alan Değişikliği İşlemleri

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

            Bakanlığınız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 15.12.2017 tarih ve 68898891-903.02.01-E.21615937 sayılı yazı ile “sınıf öğretmeni” olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların“özel eğitim” alanına “alan değişikliği” başvurusunda bulunabilecekleri açıklanmıştır.

            Söz konusu yazınıza ilişkin yapacağınız bu uygulama, özel gereksinimli çocukları, onların ailelerini, alanda çalışan özel eğitim öğretmenlerini, şu anda okumakta olan özel eğitim bölümü lisans öğrencilerini, özel gereksinimli çocukların haklarını savunan Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ve bölümlerde özel eğitim öğretmeni yetiştiren akademisyenleri doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla sayılan tüm bu gruplar, aşağıda ifade ettiğimiz gerekçelerle haklı olarak bu kararı kaygıyla karşılamaktadırlar.

            Sınıf öğretmenlerine düzenlenen bir kursla “özel eğitim öğretmenliği unvanı verme” kararı, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin “nitelikli özel eğitim hizmeti” almalarını engellemektedir. Çünkü özel eğitim öğretmenliği farklı ihtiyaçları olan özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili “özel bir eğitim” gerektirir. Bu eğitim ise üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde verilmektedir.

            Alınan bu karar, hâlihazırda alanda çalışan “özel eğitim öğretmenlerini” doğrudan etkilemektedir. Çünkü daha önce de uygulanan benzeri kararlarla kıdem yılı az olan birçok özel eğitim öğretmeni “norm fazlası” konumuna düşmüştür ve düşmeye devam edecektir. Oysa Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bilinçli olarak tercih edilmiş, bir yılı alanında uzman olan akademisyenlerin denetiminde ve özel eğitim öğretmeninin rehberliğinde yoğun uygulama ile geçen, dört yıllık lisans eğitimini içeren “özel bir ihtisas” alanıdır. Bir başka deyişle özel eğitim öğretmenleri, akademik bir anlayışla özel eğitim biliminin ilke ve yöntemlerine göre, özel eğitimin resmi tanımında da belirtildiği gibi özel gereksinimli çocukların eğitimi için “özel olarak yetiştirilmiş” meslek elemanlarıdır. Ayrıca alan ve unvan belirleme ve verme yetkisi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) verilmiştir. Karar bu yönüyle ilgili yasal mevzuata aykırıdır.

            Alınan bu karar, şu anda üniversitelerde okumakta olan “özel eğitim bölümü lisans öğrencilerini” de doğrudan etkilemektedir. Çünkü bu karar sonucunda kadrolar özel eğitim alanında ihtisası olmayan diğer branşlarla doldurulduğu için alan mezunları önemli istihdam sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklar ve “atanamayan öğretmenler” grubuna dâhil olacaklardır. Bir anlamda eğitim gördükleri alanda çalışma hakları şimdiden gasp edilmektedir. Ayrıca üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden her yıl 2000 civarında öğretmen adayı mezun olmaktadır. İhtiyaç nedeniyle YÖK üniversitelerde özel eğitim bölümlerinin açılmasını teşvik etmektedir. Ancak ihtiyaca rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl öğretmen alımlarında mezun sayısının yaklaşık üçte biri kadar kadro açıklamakta ve kadro açığı bu konuda uzman olmayan öğretmenlere kurslar verilip “alan değişikliği” yaptırılarak karşılanmaktadır. Buna karşılık özel eğitim lisans programlarından mezun olan özel eğitim öğretmen adaylarının ataması yapılmamaktadır.

            Alınan bu karar, özel gereksinimli çocukların haklarını savunan STK’ları da doğrudan etkilemektedir. Çoğunluğunu özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin ya da özel gereksinimli bireylerin kurduğu STK’lar, kendilerine karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele ve nitelikli eğitim olanaklarını doğrudan sağlama ve arttırma amacıyla çalışmaktadırlar. Ancak kendilerini ve gereksinimlerini anlamayan, sadece şehir merkezine gelmek, emekli olduğunda bir rehabilitasyon merkezinde çalışıp ek gelir elde etmek gibi nedenlerle özel eğitim alanında çalışmaya talip olan bu öğretmenlerle çalışmak zorunda kalmakta, onlardan medet ummakta ve başarılı sonuçlar elde edememektedirler.

            Alınan bu karar, özel eğitim bölümlerinde öğretmen yetiştiren akademisyenleri de etkilemektedir. Alanda çalışan akademisyenler, tüm nitelikli öğretmen yetiştirme çabalarına rağmen bu tür uygulamalarla mücadele ederek zaman yitirmekte ve motivasyonları azalmaktadır. Dolayısıyla yukarıda sayılan tüm bu gruplar haklı olarak bu kararı tepkiyle karşılamaktadırlar.

            Belirtilen gerekçeler ve özel eğitim alanının bileşenleri olan “meslek birliği (ÖZDER), özel eğitim alanında faaliyet gösteren STK’lar, aileler, özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim lisans öğrencileri ve alanda öğretmen yetiştiren akademisyenlerin” konuya ilişkin görüşlerinin dikkate alınarak kurslar ile sınıf öğretmenlerine “Özel Eğitim Öğretmeni”unvanı verilerek “alan değişikliği” uygulamasının “İPTAL EDİLMESİNİ” saygılarımla arz ederim.

 

 

                      Ercan KARACA

                                Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı

 

 

 

                            Adres: 848 Sok. Aziz İşhanı Kat: 3/314 Kemeraltı-Konak / İZMİR

Web Adresi:www.ozelegitimciler.org

Mail:info@ozelegitimciler.org