Hakkımızda

          ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği 2004 yılında İzmir’de kurulmuştur. Derneğin; Ankara, Eskişehir, Antalya, İstanbul Avrupa Yakası, Kocaeli, Tokat, Gaziantep, Manisa, Denzili ve Bingöl olmak üzere 10 şubesi bulunmaktadır. Bununla birlikte Samsun, Bolu, Bursa, Şanlıurfa, Zonguldak - Ereğli şubelerinin de açılma çalışmaları devam etmektedir.

          Kuruculuğunu Özel Eğitim alanından mezun olmuş özel eğitim öğretmenlerinin yaptığı derneğin amaçları; özel eğitim mesleğinin tanıtılmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, mesleğin etkililiğinin artırılması için çalışmalar yapmak, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, özel eğitim alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yapılan bilimsel incelemeleri takip edip üyelerine ulaştırmak, özel eğitim alanına ilişkin gereksinim duyulan konularda görüş oluşturup önerilerde bulunmak ve alanına sahip çıkmak, özel eğitim hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak ve eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümü mezunlarının maddi, manevi, mesleki, eğitsel ve sosyal dayanışmalarını sağlayarak, işbirliği ve yardımlaşma olanaklarını güçlendirmek, mezunları arasında haberleşme olanakları sağlamak, mesleki disiplini ve meslek ahlakını korumak olarak belirlenmiştir. Öncelikli amacı özel eğitim mesleğini geliştirmek olan derneğin bir amacı da özel eğitim ve normal eğitim kurum ve kuruluşlarıyla olanaklar ölçüsünde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği yapmaktır. Dernek bu amaçlara ulaşmak için pek çok etkinlikte bulunmaktadır. Bu amaçlarla derneğimiz sosyal sorumluluk uygulamları çerçevesinde çeşitli etkinliklere yer vermektedir.