Özel Eğitimciler Derneği | ÖZDER

Tarihçe

Özel Eğitimciler Derneği 20 Nisan 2004 yılında Özel Eğitim Öğretmenleri Vedat Kökçü, Erhan Akgözlü,Rabia Özerginer,Harika Özay,Yusuf Esen,Aynur Bali,Ertürk Atmaca,Nilgün Hüsrevoğulları Karaca,Hülya Arabasüren,Erbil Boztepe ve Ercan Karaca’nın girişimi ile 2004 yılında Karşıyaka/İzmir’de kuruldu.

Özel Eğitim Mesleğinin tanıtılması,gelişimi,özlük haklarının takibi,özel eğitim alanında bilimsel kongre,sempozyum,seminer gibi bilimsel çalışmalar yapmak,üyeleri arasında mesleki birlik ve dayanışmayı geliştirmek ve Özel Eğitim Hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak gelişmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,bu amaçla kamu kurumları ve ilgili STK larla işbirliği içinde olmak gibi genel amaçları olan Özel Eğitimciler Derneği kuruluşundan bu güne dek bu amaçlar doğrultusunda İzmir Genel Merkez Şube ve diğer şubeleri ile birlikte faaliyet göstermektedir

Web Uygulama: EkoPro