30. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 Ekim 2020 22:12 Özel Eğitimciler Derneği

Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin doğumuyla başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç erken müdahale, okul öncesi, okul dönemi ve okul sonrasını kapsar ve disiplinler arası bir çalışmayı gerektirir. Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde özel eğitim öğretmenleri, genel eğitim öğretmenleri, aileler, okul yönetimleri aktif olarak rol alırlar. Ancak bu süre zarfında hem özel gereksinimli bireyler hem aileleri hem de özel eğitim öğretmenleri birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Tanılamayla başlayan problemler daha sonra yerleştirme, okul hayatı ve okul sonrasında da farklı şekillerde devam etmektedir. Bu problemlerden en çok etkilenen kuşkusuz ki özel gereksinimli öğrenciler, aileleri ve alanda görev alan öğretmenlerdir. Yaşanan problemler nedeniyle nitelikli eğitim hakkından mahrum kalan özel gereksinimli öğrenciler bilimsellikten uzak geçici çözümlere mahkûm bırakılmaktadırlar.Bu nedenle Özel gereksinimli çocuklarımızın aileleri ile birlikte yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerileri sunmak amacıyla  Ulusal Özel Eğitim Kongresinde bir panel düzenleme kararı aldık.
30.Ulusal Özel eğitim kongresinde gerçekleştirdiğimiz ’ Aile stk’ları ve özel eğitim öğretmenleri ,özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ne istiyor?’ konulu  panelimiz, özel gereksinimli bireylerin aile STK’larının katılımı ile kongrenin son günü gerçekleştirildi. ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER FEDERASYONU Başkanı Aynur DANKAZ ,OTİZM DERNEKLERİ FEDERASYON Başkanı  Ergin GÜNGÖR,İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DERNEĞİ Başkanı Ürküş GÜREL, SEPARİNDER DERNEĞİ Başkanı Cengiz UZUN ,DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ Başkanı Atıf TOKAR  ve özel eğitim öğretmenlerinin derneği  ÖZDER Genel başkanı Sultan TAŞTAN ,süreç içindeki yaşanan sorunları, neler istediklerini ve çözüm önerilerini sundular.
Katılım gösteren STK lar ,Özel Eğitimde Liyakat’ın önemini vurgularken , sertifika programlarına da bir an önce son verilmesi gerektiğini   panelimizde  de  bir kez daha dile getirdiler.

Yorum Ekle

İlk Yorumlayan Siz Olun!
Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.