Mesleki Gelişim ve Eğitim Kurulu

MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURULUMUZ

Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu

Doç. Dr. Ayten Düzkantar

Doç. Dr. Seray Olcay

Doç. Dr. Serpil Alptekin

Gülsüm Güler

Halil Öztürk

Volkan Şahin

Zakir Hasçelik

Mesleki Gelişim ve Eğitim Kurulumuzun Amaçları

  • Özel eğitim alanında kurum ve kişilere ücretli ya da ücretsiz eğitim verir.
  • Alanında uzman kişilerin ücretli ya da ücretsiz eğitimlerini düzenler.
  • Eğitim planlamasından sorumludur.
  • Eğitim materyali oluşturma veya belirleme konusunda çalışma yapar.
  • Ücretli verilecek eğitimde ücretin belirlenmesinde Dernek Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.
  • Eğitimlerin duyurulmasını sağlar.
  • Eğitimlerin yerine, zamanına, eğitimin verileceği ortama ve katılımcılara karar verir.
  • Eğitim konularını belirler.
  • Eğitimler konusunda üniversiteler ya da ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği yapar.
  • Eğer toplantı yüz yüze ise hocanın yol konaklama ve günlük yemek masrafları elde edilen gelirden ödenir. Hocaya teşekkür belgesi / plaket sunulur.
Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.