Misyon/Vizyon

Vizyon

Yaşam boyu öğrenmeye odaklanan, özel eğitim alanının gelişimine liderlik eden çalışmalar üreten, farklı ülkelerdeki özel eğitimle ilgili çalışmaları takip eden, meslektaşlarıyla iş birliği kuran ve çalışmalar gerçekleştiren, üyelerinin gereksinimlerini ve gelişimlerini dünya standartlarında karşılayan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyon

Özel eğitim alanında çalışan bireyler (özel eğitim öğretmenleri, akademisyenler) arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak özel eğitim biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, özel eğitim mesleğine ilişkin mesleki standartların ve etik ilkelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, mesleki yeterlikler ve etik ilkeler konusunda ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sunmak, özel eğitim alanında çalışan öğretim elemanları ile özel eğitim öğretmenlerini aynı platformlarda buluşturarak kuram ve uygulama arasındaki boşluğu gidermek, özel eğitim alanında çalışanların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak üzere çalışmalar yapmak, özel eğitim alanındaki paydaşların (özel gereksinimli bireyler, aileler, öğretmenler vb.) gereksinimlerini öngörerek yaşam kalitelerini yükseltecek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, toplumun bireysel farklılıklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik algısını ve tutumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak.

Temel Değerler

  • Şeffaflık
  • Hesap verilebilirlik
  • Adillik
  • İnsan odaklılık
  • Yenilikçilik
  • Yaratıcılık
  • Güvenirlik
  • Mükemmellik
  • Evrensellik
Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.