Proje Kurulu

PROJE KURULUMUZ

Prof. Dr. İbrahim H. Diken

Doç. Dr. Salih Rakap

Dr. Öğr. Üyesi Mine Akkaynak

Dr. Öğr. Üyesi Tringa Shpendi

Arş. Grv. Çimen Oğur

Sevtap İsmailoğlu

Gürsel Sarıgül

Funda Sel

Proje Kurulumuzun Amaçları

  • Kitap yazma, e-kitap hazırlama, makale yazma, bildiri yazma gibi projeler geliştirir.
  • Dernek adına başka kurumlara proje başvurusu yapar.
  • Üyelerce geliştirilen projeleri değerlendirir ve karara bağlar.
  • Dernek tarafından verilen araştırma desteği başvuru sistemini geliştirir ve gerekli durumlarda değişiklik yapar.
  • Dernek tarafından verilen araştırma desteği başvurularını değerlendirir ve karara bağlar.
  • Geliştirilen projelerin uygulanmasını planlar ve izler.
  • Uygulanan projelerin sonuçları ile ilgili yazılı rapor düzenler.
Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.