STK, Devlet Kurumları ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile İlişkiler Kurulu

STK, DEVLET KURUMLARI VE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİYASYON MERKEZLERİ İLE İLİŞKİLER KURULUMUZ

Prof. Dr. Atilla Cavkaytar

Dr. Öğr. Üyesi Meral Melekoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Öncül

Dr. Öğr. Üyesi Murat Balcı

Funda Sel

Güngör Çevik

Kadriye Bilek

Ülger Yaman

Mehmet Oğuz Şenol

Mehmet Turan Ayrancı

STK, Devlet Kurumları ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile İlişkiler Kurulumuzun Amaçları

  • Özel Eğitimciler Derneği ile alan paydası olan STK'lar ile tanışma ve iş birliği ilişkilerini sürdürür.
  • Özel Eğitimciler Derneği ile kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyon ilişkilerini düzenler.
  • Özel Eğitimciler Derneği ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve bu merkezlerde görev yapan özel eğitim öğretmenleri arasında iletişim ve iş birliği ilişkilerini planlar.                       
  • Özel Eğitimciler Derneği'ne kurumsal üyelik kazandırma ve üyelik kriterleri ve sorumluluklarını takip eder.                       
  • Özel Eğitimciler Derneği ile iş birliği içinde etkinlik düzenleyecek kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.

 

Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.