11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi

Değerli Özel Eğitimciler;

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) iş birliği ile düzenlenen 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresine sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.  26-27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında ONLINE olarak gerçekleştirilecek kongremize başta öğrenciler olmak üzere aileler, araştırmacılar, uzmanlar, öğretmenler ve özel eğitime gönül vermiş tüm paydaşlar davetlidir.

11.Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, özel eğitim alanına gönül vermiş insanların bir arada olmaları bilimsel ve iş birliği niteliğini arttırma fırsatı elde etmeleri açısından önem taşımaktadır. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim veren uzmanlar ve eğitimini sürdürmekte olan özel eğitim öğrencilerinin özel eğitim alanında güncel olan konuları konuşma, tartışma ve öneriler sunma ayrıca tecrübeleri olan uzanmaların tecrübelerinden yararlanma, genç araştırmacıları motive etme ve alana kazandırma açısından da çok değerlidir. Son yıllarda özel eğitim ile ilgili yapılan araştırmaları ve alanda karşılaştığımız engelleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmek için Kongre Düzenleme Kurulu, 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresinin temasını “Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme” olarak belirlemiştir. Yine bu kongre kapsamında ele alınacak diğer konular; Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Bütünleştirmede Standartlar ve Uygulamalar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Nitelik, Pandemi Sürecinin Özel Eğitimde Etkileri gibi özel eğitimle ilgili birçok farklı konuyu içermektedir. Siz değerli paydaşlarla kongre ana teması ile ilgili farklı bakış açıları ile birlikte özel eğitim alanına özgü diğer güncel konuları, değişimleri ve gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Deneyimlerinizi bizimle paylaşmanız özel eğitimde büyük bir önem taşıyan teori ve pratiği beraber ele almamızı sağlayacaktır. Bundan yola çıkarak bilimsel çalışmaları uygulama ortamlarına, evine, okuluna, kurumuna taşımak isteyen, özel eğitim alanının hem kuramsal hem de uygulama alanına araştırmalarıyla, deneyimleriyle ve sorularıyla katkı sağlayacak tüm kişi, kurum ve kuruluşları da kongremize davet ediyoruz.

Sizleri kongremizde ağırlamaktan onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKAYNAK

11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.