WEB ve Sosyal Medya Araçları Kurulu

WEB VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARI KURULUMUZ

Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk Timuçin

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Yıldız

Uzm. Z. Alperen Sağdıç

Arş. Gör. İlyas Gürses

Arş. Gör. Selin Özer

Mehmet Salih Akpınar

Alperen Özen

Cemal Uğurlu

Batuhan Kılıç

Celal Çınar

Nilsu Büke

Hüseyin Özcan

Erbil Boztepe

Fatma Çelik

Elif Sude Subaşı

WEB ve Sosyal Medya Araçları Kurulumuzun Amaçları

 • Dernek faaliyetlerini duyurur ve destek alır.
 • Özel eğitim konusunda yapılan araştırma ve çalışmalara destek olmak üzere kamuoyu ile paylaşır.
 • Derneğin her türlü faaliyetinin (kongre, panel, ödül, vb.) duyurulmasını sağlar.
 • Üye kazanmak üzere çalışmalar yürütür.
 • Gelir elde etmeye yönelik faaliyetler yürütür.
 • Derneğin misyonuna katkı sağlar.
 • Politik ve ideolojik, olumsuz hukuki sonuç doğuran ya da çatışma çıkaran paylaşımlardan uzak durur.
 • Sosyal medya içeriğini yönetir.
 • Söyleşi düzenler ve söyleşilerde sunuculuk görevini yürütür veya sunuculuk yapacak kişiye karar verir.
 • Söyleşi konuları önerir, önerileri değerlendirir.
 • Kanalın ve kanaldaki içeriklerin geniş kitlelere ulaşması için faaliyet yürütür, üyeleri bilgilendirir ve onlardan destek talep eder.
 • Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği konularda ve kişilerle istenilen tarihte söyleyişi yapar.
 • Kanalın canlı yayın programının planlamasını yapar.
 • Kanalın yayın sürekliliğini sağlar.
 • Kanalın arama motoru performansını takip eder ve geliştirmek için gerekli çabayı gösterir.
 • Kanalın yönetim şifresi ve yönetim bilgileri kanaldaki kayıtlarını yöneten bir Kurul üyesinde ve Dernek yönetiminde olur.
 • Kanala kayıt yükleme, çıkarma ve güncelleme işini bir WEB ve Sosyal Medya Kurulu üyesi yürütür. 
 • Canlı yayında Derneğin misyonunun dışına çıkılması ve ÖZDER İlkelerinin ihlal edilmesi durumunda canlı yayın durdurulur.
 • WEB ve Sosyal Medya Kurulu, Dernek üyelerinin yayın yapma ya da yaptığı bir kaydı siteye yükleme talebini öncelikli değerlendirir.
 • Kanalda üyeler dışındaki konuşmacı olacak kişiler Dernek Yönetim Kurulunca onaylanır.
 • Dernek Yönetim Kurulu bir kaydın Youtube Kanalına eklenmesine ya da çıkartılmasına karar verebilir.
 • Kurul üyeleri arasında içerik ya da sunucunun kim olacağı konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda Dernek Yönetim Kuruluna danışılır.
 • Kanaldan elde edilen gelir Derneğin bütçesine aktarılır.
 • Kanalda söyleşi yapılacak kişilerin meslek itibarını zedeleyen ve yasaları ihlal eden bir davranışının olmaması gerekir.
 • Dernek Yönetim Kurulunun yayınlanmasını istediği içerikleri de WEB ve Sosyal Medya Kurulu denetler.
 • WEB ve Sosyal Medya Kurulu yasal olarak sorunlu olan içerikleri yayınlamama hakkına sahiptir.
 • Dernek kurullarının faaliyetlerinin acil duyurulması gerektiği durumlarda WEB ve Sosyal Medya Kurulu zaman kaybetmeden gerekli işlemleri yapar.
 • Kanaldaki içerikten yasal olarak Dernek Yönetim Kurulu ve WEB ve Sosyal Medya Kurulu sorumludur.
 • Dernek üyeleri kanalda söyleşi yapılmasını istedikleri kişileri WEB ve Sosyal Medya Kuruluna önerir ancak yine bu kişilerle söyleşi yapılması için Dernek Yönetim Kurulundan izin alınır.
 • Kurul gerek görürse kanala yüklenecek içeriğin bilimsel niteliğini başka akademisyenlere danışır ve rapor tanzim ettirir ve bu rapor doğrultusunda içerikle ilgili karar verir.
 • Kanal içerik yükletme talebi reddedildiğinde gerekçeleri de yazılı olarak açıklanır.
Özel Eğitimciler Derneği

ÖZDER - Özel Eğitimciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Özel Eğitimciler Derneği

848 Sok.Aziz İşhanı Kat 3/314 Kemeraltı
35250 Konak / İzmir

Dernek Yazılımı: EkoPro © Tüm Hakları Saklıdır.